سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کسی پشت سرم آب نریخت

امیدوارم خوشتون بیاد

راز من

حضرت فرهاد سلام : ((

از جوانی می خواستم لیلی تر از شیرین شوم ، پس دنبال فرهاد گشتم تا شما را پیدا کردم . .

بعد هر چه تلاش کردم نتوانستم شیرین شوم .

هرچه شما از فرهاد بهتر بودید ، حضرت شیرین ،بزرگ تر ،کامل تر و شیداتر از من بود . . .

با همه ی این حرف ها مرا ببخشید که شما را فرهاد خواندم ، آخر انصاف نیست فرهاد را با

شما قیاس کردن و مرا با شیرین سنجیدن . . .

حضرت فرهاد من . . .